Naše ordinace

Naše ordinace svou činností plynule navazuje na ordinaci MUDr. Dagmar Škrhové. Poskytujeme péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé, akupunkturní ošetření a pracovnělékařské služby pro soukromé společnosti. 


lékařka: MUDr. Jana Škrhová

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Atestovala jsem v oboru Všeobecné praktické lékařství. Absolvovala jsem kurz Akupunktury pořádaný IPVZ. Jako praktická lékařka pro dospělé jsem působila na Rehabilitační klinice Malvazinky, kde jsem získala nemalé zkušenosti i v oboru pracovnělékařských služeb. Později jsem vykonávala i funkci vedoucího lékaře ambulancí. Už jako rezidentka jsem působila v ordinaci MUDr. Dagmar Škrhové. Její vybudované dobré jméno je pro mě závazkem a motivací do další práce.  


sestra: Eva KremlíkováMáme smlouvy s pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

211 - Zdravotní pojišťovna ministersva vnitra ČR

213 - Revírní bratrská pojišťovna

 

sesterna
sesterna
MUDr. Jana Škrhová
MUDr. Jana Škrhová
budova, naše ordinace je v 1. patře
budova, naše ordinace je v 1. patře